Het leveren van de meubels gaat altijd in goed overleg. We stemmen samen af wanneer het voor jou het beste uitkomt om te komen monteren. Daarnaast werken wij zo, dat andere bewoners of werknemers zo min mogelijk hinder of overlast zullen ondervinden. Levering zal plaatsvinden op basis van afstemming en daar hangen we geen termijn aan vast.