Project omschrijving

Een schoolinrichting wordt zeer intensief gebruikt en is op zijn tijd aan vernieuwing toe. Dagelijks maken leerlingen gebruik van ruimtes als klas- en technieklokalen, garderobes, aula’s en kantines. De school “Onder de Wieken” past de methodiek Jenaplan toe. Op basis van deze onderwijs methode hebben zij de ruimtes laten herinrichten. De units zijn speels ingericht met rustig kleurgebruik en fraaie vormen. Om te leren presenteren zijn er diverse podia gemaakt in de gezamelijke ruimtes. De vernieuwde school is al een tijdje in gebruik en de kinderen en leerkrachten zijn erg blij met het resultaat en fijne werkomgeving.

Rusink Interieur is een interieurbouwer die actief met je meedenkt en adviseert over verschillende mogelijkheden. Ons speelleercentrum is een afwisselende en stimulerende omgeving voor kinderen. Dit vraagt om een passend interieur. Bij de uitvoering, waarbij rekening gehouden moest worden met onze kinderen, heeft Rusink zich flexibel opgesteld. Alles verliep in goed overleg en dat vonden wij erg prettig.  Het eindresultaat  mag er wezen en past bij onze visie van vernieuwend onderwijs. Wij zijn erg tevreden.